RSS
szukaj
RSS
A A A K

PDPS w Ostrowinie z filią w Jemielnej

Typ placówki:

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie – Jemielnej przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jest placówką ponadgminną.
Ważne! Oferta naszego domu jest adresowana do wszystkich zainteresowanych osób z całego kraju, które zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mają prawo do wolnego wyboru placówki, w której chcą być umieszczeni.
Skierowania do PDPS w Ostrowinie wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Oleśnicy:
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
pcpr.olesnica@onet.eu

tel.: (071) 314 01 76
fax: (071) 314 87 54

Numery kont PDPS:

Depozyty: 15 1090 2415 0000 0006 1204 6627
Dochody: 68 9584 0008 2001 0011 4749 0005
Wydatki: 79 9584 0008 2001 0011 4749 0001

Przedmiot działania:

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej, jest instytucją świadczącą na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.
Dom świadczy usługi w zakresie:

 1. Bytowe:
  • miejsce zamieszkania,
  • wyżywienie,
  • odzież i obuwie,
  • utrzymanie czystości.
 2. Opiekuńcze:
  • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnacja,
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
 3. Wspomagające:
  • udział w terapii zajęciowej,
  • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
  • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

Przyjęcie do PDPS:

Tryb przyjęcia mieszkańca szczegółowo regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929 z 2000r).

Rzeczowe składniki majątku trwałego PDPS Ostrowina - stan na 31.12.2012:

Grunty: 865 504,00 PLN
Budynki i lokale: 15 318 847.63 PLN
Maszyny i urządzenia techniczne: 1 607 152.60 PLN
Środki transportu: 300 409,60 PLN
Inne środki trwałe: 559 551,52 PLN

Rzeczowe składniki majątku trwałego PDPS Ostrowina - stan na 31.12.2017 r.:

Środki trwałe: 19 820 753,46 w tym:
Grunty: 800 474,00 PLN
Budynki i lokale: 15 619 815,63 PLN
Maszyny i urządzenia techniczne: 2 592 707,89 PLN
Środki transportu: 300 409,60 PLN
Inne środki trwałe: 507 346,34 PLN

Pozostałe środki trwałe: 1 785 563,91
Wartości niematerialne i prawne: 31 332,59

Koszt utrzymania mieszkańca:

Koszt utrzymania mieszkańca w PDPS w Ostrowinie wynosi w roku 2018 (od 1 lutego) :
3 280,00 PLN

Dane do faktury:

Powiat Oleśnicki - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
NIP: 911-17-80-454

Odbiorca:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
Ostrowina 21
56-400 OleśnicaOpublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 25.09.2018
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 31.07.2012
Dokument oglądany razy: 4 961