RSS
szukaj
RSS
A A A K

Status prawny

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Oleśnickiego, nie posiadającą osobowości prawnej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Oleśnickiego.

Działalność PDPS regulują dokumenty:

  • Regulamin organizacyjny Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 66/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 czerwca 2013 r.
  • Statut Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie nadany Uchwałą nr XI/87/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.
  • Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.II.9013/22/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie wydania zezwolenia na czas nieokreślony, na prowadzenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i wpisanie PDPS w Ostrowinie do dolnośląskiego rejestru domów pomocy społecznej pod numerem 18/2002Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 07.10.2015
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 18.07.2012
Dokument oglądany razy: 3 079